Vrienden van de route

Help ons bij het onderhoud van de MTB route Lauwersmeer?

Dankzij de hulp van vele vrijwilligers, gemeente de Marne, Staatbosbeheer en de provincie Groningen is het Lauwersmeergebied een mooie MTB baan rijker. De Stichting MTB Lauwersmeer heeft als doel deze baan mooi te houden. Hiervoor zijn wij afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en voldoende financiële middelen. Denk hierbij aan de aanschaf, het onderhoud en de brandstof van gereedschap en machines. Helpt u ons hierbij?
Vanaf nu kunt uw onze stichting sponseren. Dit kan door jaarlijkse bijdrage van ….. (of een door uw gekozen bedrag) of door een eenmalige gift.

Naam*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Straat*

Postcode*

Plaats*

Land*

Bedrag *